Illdonezja

Temat: FORUM GOSPODARCZE
Zainteresowanie naszymi spółkami było duże, szczególnie Zakładem Gospodarki Komunalnej, wiec znaczy to że wybór był trafny.
Plan promocji terenów inwestycyjnych pewnie by istniał, gdyby gmina takie posiadała. Problem polega na tym, że znakomita większość terenów pod potencjalne inwestycje jest w rekach prywatnych. Nie zapominajmy, że około 60% terenu gminy to poligon, więc tak naprawdę nie ma tych gruntów zbyt wiele.
Zwolnienia od podatku w poszczególnych latach:
- 2004 – 1 firma
- 2005 – 1
- 2006 – 2
- 2007 – 5
- 2008 – 2
Za granicą reklamujemy się przede wszystkim wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną i ze Starostwem Powiatowym – targi w Berlinie (ITB, Hauptbahnhof). Nie ponosimy tu kosztów wystawowych z wyjątkiem materiałów własnych.
W budżecie promocji są następujące pozycje:
promocja gminy zakupy
nagrody w konkursach
ulotki i foldery
akcje promocyjne i targi
pocztówki
zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi uroczystości
słupy ogłoszeniowy w tym na Os. Przylesie
płyta z herbem gminy Suchy Las na rynku w Gnieźnie
materiały promocyjne gminy
internet, prezentacje
wykup czasu antenowego w radiu i telewizji
prezentacje w wydawnictwach obcych
otwarcie Kompleksu Basenowego
oklejanie autobusów ZKP
organizacja uroczystości, przewozy, poczęstunki i inne
wydatki na działalność statutową STPE
uroczystość w Łagiewnikach
obchody Święta Niepodległości
wymiana zagraniczna
Gazeta Sucholeska
składka czł. PLOT
składka czł. Stów. Gmin i Powiatów Wlkp.
składka czł. WOKiS
składka czł. ZGW
zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej Wsi Chludowo
remont instrumentów Orkiestry Dętej Wsi Chludowo
wynagrodzenie dla dyrygenta Orkiestry Dętej Wsi Chludowo
środki finansowe na organizację festynu "Dni Biedruska"
środki finansowe na organizacje wigilii dla osób samotnych w Biedrusku
dotacja na real. Powszechnego Progr. Edukacji Muzycznej Dzieci z Gminy Suchy Las przez org. warsztat
Klubu Seniora przy TPGSL
środki finansowe na Dożynki Gminne
Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego - 4 edycja
organizacja uroczystości Koła Gospodyń Wiejskich w Golęczewie
dofinansowanie imprez organizowanych przez Związek kombatantów RP i byłych więźniów politycznych h
uporządkowanie terenu wokół pomników w Glinnie i Łagiewnikach oraz przy ruinach kościoła w Chojnicy
organizacja Rajdu Rowerowego "Herbowego" 2008
organizacja Rajdu Rowerowego im. L Roszczyka - Pieczona Pyrka
organizacja XII Rajdu Rowerowego im. W.Bogusławskiego 2008
konserwacja szlaku rowerowego Poznań-Oborniki Wlkp na terenie Gminy Suchy Las
wyścig kolarski Masters o Puchar Wójta - organizacja
organizacja Powiatowego Rajdu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Ogółem Referat Promocji Gminy 507.435,00
Źródło: forum.suchylas.net/viewtopic.php?t=543

Szablon by Sliffka (© Illdonezja)